ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ตกลงราคา จ้างติดตั้งปั้มสูบน้ำแบบหอยโข่งพร้อมเดินท่อส่งน้ำเข้าถังเก็บน้ำตกลงราคา7 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ตกลงราคา4 ส.ค. 2017
ประกาศโครงการ ก่อสร้างบ้านไม้ จำนวน 3 หลังตกลงราคา4 ส.ค. 2017
ราคากลางโครงการสร้างโรงเรือนรวบรวบพันธุกรรมสัตว์ จำนวน ๓ โรงเรือน ตกลงราคา1 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จัดซื้อจอ Screen LED แบบ Indoor และชุดคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดตกลงราคา1 ส.ค. 2017
ประกาศโครงการจัดซื้อจอ Screen LED แบบ Indoor และชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดสอบราคา1 ส.ค. 2017
ร่างขอบเขต โครงการจ้างตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ อาคารเรือนพักอาศัยใหม่ จำนวน 5 ชั้นตกลงราคา1 ส.ค. 2017
ราคากลาง โครงการจ้างตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ อาคารเรือนพักอาศัยใหม่ 5 ชั้นตกลงราคา1 ส.ค. 2017
ตกลงราคา ซื้อเสื้อยืดคอกลม พร้อมสกรีนในหลวงรักเรา จำนวน 2,000 ตัวตกลงราคา22 ก.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างทำโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 15 ชุดตกลงราคา18 ก.ค. 2017
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการจ้างทำกรอบรูปพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พร้อมแท่นสักการะตกลงราคา12 ก.ค. 2017
ตกลงราคา ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารห้องประชุมเรือนไทย จำนวน 2 หลังตกลงราคา14 มิ.ย. 2017
ตกลงราคา ซื้อเครื่องปรักอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่องตกลงราคา12 มิ.ย. 2017
ตกลงราคา จ้างทำผนังบอร์ดตกลงราคา12 มิ.ย. 2017
ราคากลาง โครงการติดตั้งสาย NYY 1C ขนาด 240 ตารางมิลลิเมตรตกลงราคา19 พ.ค. 2017
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ตกลงราคา19 พ.ค. 2017
จ้างประชาสัมพันธ์งามมหกรรมสืบทอดพระราชปณิธานด้วยพลังวัฒนาธรรมวิถีเกษตรไทยตกลงราคา17 พ.ค. 2017
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการตกลงราคา5 พ.ค. 2017
จ้างติดตั้งระบบปั้มน้ำมันซัมเมอร์สสอบราคา4 พ.ค. 2017
จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำหล่อเย็น จำนวน 1 งานสอบราคา25 เม.ย. 2017