ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ อาคารเรือนพักอาศัยใหม่ ๕ ชั้นประกวดราคา17 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างออกแบบนิทรรศการรอบโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ผลิตและติดตั้งตกลงราคา17 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างทำป้ายบอกทางพร้อมติดตั้งตกลงราคา17 ส.ค. 2017
ตกลงราคา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่องตกลงราคา10 ส.ค. 2017
ตกลงราคา โครงการจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานตกลงราคา10 ส.ค. 2017
ตกลงคารา โครงการออกแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตกลงราคา10 ส.ค. 2017
ประกาศโครงการสร้างโรงเรือนรวบรวบพันธุกรรมสัตว์ จำนวน ๓ โรงเรือนสอบราคา9 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างทำประตู หน้าต่างด้านหน้าอาคาร 8ตกลงราคา7 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างติดตั้งปั้มสูบน้ำแบบหอยโข่งพร้อมเดินท่อส่งน้ำเข้าถังเก็บน้ำตกลงราคา7 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ตกลงราคา4 ส.ค. 2017
ประกาศโครงการ ก่อสร้างบ้านไม้ จำนวน 3 หลังตกลงราคา4 ส.ค. 2017
ราคากลางโครงการสร้างโรงเรือนรวบรวบพันธุกรรมสัตว์ จำนวน ๓ โรงเรือน ตกลงราคา1 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จัดซื้อจอ Screen LED แบบ Indoor และชุดคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดตกลงราคา1 ส.ค. 2017
ประกาศโครงการจัดซื้อจอ Screen LED แบบ Indoor และชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดสอบราคา1 ส.ค. 2017
ร่างขอบเขต โครงการจ้างตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ อาคารเรือนพักอาศัยใหม่ จำนวน 5 ชั้นตกลงราคา1 ส.ค. 2017
ราคากลาง โครงการจ้างตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ อาคารเรือนพักอาศัยใหม่ 5 ชั้นตกลงราคา1 ส.ค. 2017
ตกลงราคา ซื้อเสื้อยืดคอกลม พร้อมสกรีนในหลวงรักเรา จำนวน 2,000 ตัวตกลงราคา22 ก.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างทำโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 15 ชุดตกลงราคา18 ก.ค. 2017
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการจ้างทำกรอบรูปพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พร้อมแท่นสักการะตกลงราคา12 ก.ค. 2017
ตกลงราคา ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารห้องประชุมเรือนไทย จำนวน 2 หลังตกลงราคา14 มิ.ย. 2017