ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ราคากลาง29 ธ.ค. 2017
จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบสูบน้ำสปริงเกอร์ราคากลาง29 ธ.ค. 2017
จ้างประชาสัมพันธ์การติดป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถเห่กระจายเสียง งานมหกรรมลูกหลานไทย สืบสานพระราชปณิธานราคากลาง25 ธ.ค. 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟอื่นๆ20 ธ.ค. 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผลิตภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีอื่นๆ20 ธ.ค. 2017
จ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงราคากลาง19 ธ.ค. 2017
วัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการราคากลาง19 ธ.ค. 2017
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการราคากลาง19 ธ.ค. 2017
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำราคากลาง12 ธ.ค. 2017
โครงการผลิตภาพยนตร์ 3 มิติประกวดราคา7 ธ.ค. 2017
จ้างทำอินเตอร์แอคทีพ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอลประกวดราคา7 ธ.ค. 2017
ซื้อแบตเตอรี่รถนำชมไฟฟ้าและสายพ่วงแบตเตอรี่ราคากลาง4 ธ.ค. 2017
ร่่างขอบเขตของงาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา30 พ.ย. 2017
ร่่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างผลิตอินเตอร์แอคทีฟประกวดราคา30 พ.ย. 2017
จ้างจัดแสดงชุดนิทรรศการพระบรมฉายาทิสลักษณ์ จำนวน 1 งานราคากลาง29 พ.ย. 2017
เช่าชุดเครื่องเสียง เวที และเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 งานราคากลาง29 พ.ย. 2017
จ้างบำรุงรักษา พร้อมตรวจเช็คเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ราคากลาง28 พ.ย. 2017
จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติราคากลาง27 พ.ย. 2017
จ้างทำอินเตอร์แอคทีพ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยราคากลาง27 พ.ย. 2017
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ ราคากลาง27 พ.ย. 2017