ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
วิธีพิเศษOct 4, 2017
ราคากลางOct 2, 2017
ตกลงราคาSep 22, 2017
ตกลงราคาSep 17, 2017
ตกลงราคาSep 12, 2017
ตกลงราคาAug 29, 2017
ตกลงราคาAug 29, 2017
ตกลงราคาAug 22, 2017
ตกลงราคาAug 21, 2017
ตกลงราคาAug 21, 2017
ตกลงราคาAug 21, 2017
ตกลงราคาAug 21, 2017
ตกลงราคาAug 18, 2017
ตกลงราคาAug 18, 2017
ตกลงราคาAug 18, 2017
ตกลงราคาAug 18, 2017
ประกวดราคาAug 17, 2017
ตกลงราคาAug 17, 2017
ตกลงราคาAug 17, 2017
ตกลงราคาAug 10, 2017