พระแม่แห่งแผ่นดิน

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333