สืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียติฯ ปทุมธานี ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร" วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.