ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธานรักแม่

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธานรักแม่ วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี