ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง คิดถึง “มิลืมเลือน”

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย ด้วยวิถีชีวิตแห่งตนเอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธาน ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง คิดถึง “มิลืมเลือน” วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ