มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดงาน มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี