11 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดงาน 11 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี