ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง อาสาสร้างสรรค์ สืบสานเกษตรไทย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง อาสาสร้างสรรค์ สืบสานเกษตรไทย เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ