กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ธันวาคม

เข้าชมตารางกิจกรรมประจำเดือนได้ที่นี่

 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 -- ปรุงดินก่อนปลูกพืช

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 -- ปลูกผักกลับหัว ประหยัดพื้นที่

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 -- ปั้นดินสร้างบ้าน

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 -- ข้าวจี่พันอ้อย