มหกรรมลูกหลานไทย สืบสานพระราชปณิธาน

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ