ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่อ รักษ์พอเพียง

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญชวนเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่อ รักษ์พอเพียง วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ