ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสุขใจ ในวิถีเกษตร

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญชวนเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสุขใจ ในวิถีเกษตร วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ