มหกรรมตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม วันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ