รื่นเริง เบิกบาน สืบสานเกษตรไทย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรม "รื่นเริง เบิกบาน สืบสานเกษตรไทย" วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ