สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องทุ่ง

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง " สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องทุ่ง วันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ