วันเด็กแห่งชาติ ลูกหลานไทย น้อมใจ สืบทอด พระราชปณิธาน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ลูกหลานไทย น้อมใจ สืบทอด พระราชปณิธาน วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว