เมล็ดพันธุ์ของพระราชา

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เชิญร่วมงานเมล็ดพันธุ์ของพระราชา วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333