เพาะป่า เพาะชีวิต

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เชิญร่วมงานเพาะป่า เพาะชีวิต วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333