ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม วันที่ 3-4-5 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333