สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตรไทย

เชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตรไทย" เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน วันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จังหวัดปทุมธานี เรียนรู้วิถีเกษตรไทย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง พบเคล็ดลับภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพกายใจ พร้อมนิทรรศการวิธีดูแลสุขภาพ