กิจกรรมทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 47 ผลลัพธ์
ชื่อวันเริ่มวันสิ้นสุด
อัจฉริยะยุวเกษตรกรไทย5 ก.ย. 20206 ก.ย. 2020รายละเอียด
พระแม่แห่งแผ่นดิน Mother of Land1 ส.ค. 20202 ส.ค. 2020รายละเอียด
สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri Museum Expo 20203 ก.ค. 20205 ก.ค. 2020รายละเอียด
11 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ6 มิ.ย. 20207 มิ.ย. 2020รายละเอียด
เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา2 พ.ค. 20203 พ.ค. 2020รายละเอียด
รักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย3 เม.ย. 20205 เม.ย. 2020รายละเอียด
เพาะป่า เพาะชีวิต Forest Conservation for Lift7 มี.ค. 20208 มี.ค. 2020รายละเอียด
ความรัก ความสุข กับวิถีเกษตร1 ก.พ. 20202 ก.พ. 2020รายละเอียด
เมล็ดพันธุ์ของพระราชา Seeds of the King wisdom11 ม.ค. 202011 ม.ค. 2020รายละเอียด
ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์11 ต.ค. 201913 ต.ค. 2019รายละเอียด
ภูมิพลังแผ่นดิน Strength of the Land4 ธ.ค. 20198 ธ.ค. 2019รายละเอียด
มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง2 พ.ย. 20193 พ.ย. 2019รายละเอียด
เทคนิคการปลูกมะนาวเพื่อสร้างอาชีพ26 พ.ค. 201926 พ.ค. 2019รายละเอียด
อบรม 1 ไร่ 1 แสน เดือนพฤษภาคม 256217 พ.ค. 201919 พ.ค. 2019รายละเอียด
คนยุคใหม่ หัวใจพอเพียง7 ก.ย. 20198 ก.ย. 2019รายละเอียด
พระแม่แห่งแผ่นดิน3 ส.ค. 20194 ส.ค. 2019รายละเอียด
มหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด5 ก.ค. 20197 ก.ค. 2019รายละเอียด
๑๐ ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)1 มิ.ย. 20192 มิ.ย. 2019รายละเอียด
ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม3 พ.ค. 20195 พ.ค. 2019รายละเอียด
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ ทรัพยากรไทย5 เม.ย. 20197 เม.ย. 2019รายละเอียด