กิจกรรมทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 29 ผลลัพธ์
ชื่อวันเริ่มวันสิ้นสุด
ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม4 พ.ค. 20195 พ.ค. 2019รายละเอียด
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ ทรัพยากรไทย5 เม.ย. 20197 เม.ย. 2019รายละเอียด
เพาะป่า เพาะชีวิต2 มี.ค. 20193 มี.ค. 2019รายละเอียด
สานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง2 ก.พ. 20193 ก.พ. 2019รายละเอียด
เมล็ดพันธุ์ของพระราชา12 ม.ค. 201912 ม.ค. 2019รายละเอียด
มหกรรมในหลวงรักเรา "ภูมิพลังแผ่นดิน"1 ธ.ค. 20187 ธ.ค. 2018รายละเอียด
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร3 พ.ย. 20184 พ.ย. 2018รายละเอียด
ในหลวง ในความทรงจำ12 ต.ค. 201814 ต.ค. 2018รายละเอียด
สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องทุ่ง1 ก.ย. 20182 ก.ย. 2018รายละเอียด
เกษตรอิ่มอุ่น4 ส.ค. 20185 ส.ค. 2018รายละเอียด
มหกรรม กษัตริย์เกษตร6 ก.ค. 20188 ก.ค. 2018รายละเอียด
รื่นเริง เบิกบาน สืบสานเกษตรไทย1 มิ.ย. 20183 มิ.ย. 2018รายละเอียด
HAPPY LIFE by เกษตร5 พ.ค. 20186 พ.ค. 2018รายละเอียด
มหกรรมตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม6 เม.ย. 20188 เม.ย. 2018รายละเอียด
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสุขใจ ในวิถีเกษตร3 มี.ค. 20184 มี.ค. 2018รายละเอียด
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่อ รักษ์พอเพียง3 ก.พ. 20184 ก.พ. 2018รายละเอียด
มหกรรมลูกหลานไทย สืบสานพระราชปณิธาน13 ม.ค. 201813 ม.ค. 2018รายละเอียด
มหกรรม ในหลวงรักเรา 2 ธ.ค. 20175 ธ.ค. 2017รายละเอียด
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง อาสาสร้างสรรค์ สืบสานเกษตรไทย4 พ.ย. 20175 พ.ย. 2017รายละเอียด
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง คิดถึง “มิลืมเลือน”7 ต.ค. 20178 ต.ค. 2017รายละเอียด