กิจกรรมทั้งหมด

แสดง 21 ถึง 40 จาก 57 ผลลัพธ์
ชื่อวันเริ่มวันสิ้นสุด
ภูมิพลังแผ่นดิน Strength of the Land4 ธ.ค. 20198 ธ.ค. 2019รายละเอียด
มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง2 พ.ย. 20193 พ.ย. 2019รายละเอียด
เทคนิคการปลูกมะนาวเพื่อสร้างอาชีพ26 พ.ค. 201926 พ.ค. 2019รายละเอียด
อบรม 1 ไร่ 1 แสน เดือนพฤษภาคม 256217 พ.ค. 201919 พ.ค. 2019รายละเอียด
คนยุคใหม่ หัวใจพอเพียง7 ก.ย. 20198 ก.ย. 2019รายละเอียด
พระแม่แห่งแผ่นดิน3 ส.ค. 20194 ส.ค. 2019รายละเอียด
มหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด5 ก.ค. 20197 ก.ค. 2019รายละเอียด
๑๐ ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)1 มิ.ย. 20192 มิ.ย. 2019รายละเอียด
ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม3 พ.ค. 20195 พ.ค. 2019รายละเอียด
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ ทรัพยากรไทย5 เม.ย. 20197 เม.ย. 2019รายละเอียด
เพาะป่า เพาะชีวิต2 มี.ค. 20193 มี.ค. 2019รายละเอียด
สานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง2 ก.พ. 20193 ก.พ. 2019รายละเอียด
เมล็ดพันธุ์ของพระราชา12 ม.ค. 201912 ม.ค. 2019รายละเอียด
มหกรรมในหลวงรักเรา "ภูมิพลังแผ่นดิน"1 ธ.ค. 20187 ธ.ค. 2018รายละเอียด
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร3 พ.ย. 20184 พ.ย. 2018รายละเอียด
ในหลวง ในความทรงจำ12 ต.ค. 201814 ต.ค. 2018รายละเอียด
สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องทุ่ง1 ก.ย. 20182 ก.ย. 2018รายละเอียด
เกษตรอิ่มอุ่น4 ส.ค. 20185 ส.ค. 2018รายละเอียด
มหกรรม กษัตริย์เกษตร6 ก.ค. 20188 ก.ค. 2018รายละเอียด
รื่นเริง เบิกบาน สืบสานเกษตรไทย1 มิ.ย. 20183 มิ.ย. 2018รายละเอียด