ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 1 อาคาร

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6  1 อาคาร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<