จ้างรื้อผนังกระจกเดิม อาคาร 8 และติดตั้งผนังและปูกระจกอลูมิเนียมใหม่

จ้างรื้อผนังกระจกเดิม อาคาร 8 และติดตั้งผนังและปูกระจกอลูมิเนียมใหม่

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<