ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ร่าง ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคา15 ม.ค. 2020
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคา15 ม.ค. 2020
ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคา15 ม.ค. 2020
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคา15 ม.ค. 2020
ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน ๑ งานประกวดราคา15 ม.ค. 2020
ร่าง เอกสารประกวดราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน ๑ งานประกวดราคา15 ม.ค. 2020
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อื่นๆ14 ม.ค. 2020
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อื่นๆ13 ม.ค. 2020
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อื่นๆ13 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านหน้าสวนอื่นๆ9 ม.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านหน้าสวนราคากลาง9 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการมหกรรมเมล็ดพันธุ์ของพระราชา จำนวน 30 รายการอื่นๆ8 ม.ค. 2020
ราคากลางซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคากลาง8 ม.ค. 2020
ราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน 1 งานราคากลาง8 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อื่นๆ7 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2 มิติ)อื่นๆ7 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการ เครื่องบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา25 ธ.ค. 2019
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคาร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆ25 ธ.ค. 2019
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 มิติ)อื่นๆ24 ธ.ค. 2019
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2 มิติ)อื่นๆ24 ธ.ค. 2019