ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฯ (ปรับปรุง)ประกวดราคา18 ม.ค. 2019
ร่าง ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฯ (ปรับปรุง)ประกวดราคา18 ม.ค. 2019
เงื่อนไขพิเศษการจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฯวิธีพิเศษ18 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุปลูก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอื่นๆ17 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ17 ม.ค. 2019
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานประกวดราคา17 ม.ค. 2019
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานประกวดราคา17 ม.ค. 2019
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯราคากลาง17 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาขอจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อันอื่นๆ10 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักอื่นๆ4 ม.ค. 2019
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคา2 ม.ค. 2019
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคา2 ม.ค. 2019
สัญญาจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์ 2 มิติอื่นๆ26 ธ.ค. 2018
สัญญาจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์ 3 มิติอื่นๆ26 ธ.ค. 2018
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอื่นๆ21 ธ.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ (ครั้งที่ 2)อื่นๆ20 ธ.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 3 มิติ (ครั้งที่ 2)อื่นๆ20 ธ.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์อื่นๆ18 ธ.ค. 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)อื่นๆ17 ธ.ค. 2018
สัญญาจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟอื่นๆ14 ธ.ค. 2018