ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ใบสั่งซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 14 รายการ อื่นๆ18 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 96 รายการ อื่นๆ17 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 14 รายการอื่นๆ17 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่องอื่นๆ14 ก.ย. 2020
ใบประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่องอื่นๆ14 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการอื่นๆ14 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการอื่นๆ14 ก.ย. 2020
ใบสั่งจ้างทำฐานเรียนรู้ป่า 5 ระดับ จำนวน 1 งานอื่นๆ13 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการอื่นๆ11 ก.ย. 2020
ใบประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ อื่นๆ11 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อหลอดภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการอื่นๆ10 ก.ย. 2020
ใบประกาศผู้ชนะซื้อหลอดภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการอื่นๆ10 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการอื่นๆ9 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการอื่นๆ9 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ อื่นๆ9 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการอื่นๆ3 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 103 รายการอื่นๆ3 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อหลอดไฟฟ้า โคมไฟและรางไฟที่ใช้ในอาคารจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 9 หลัง จำนวน 13 รายการอื่นๆ1 ก.ย. 2020