ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อื่นๆ19 ก.พ. 2020
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือกการจ้างปรับปรุงประติมากรรมควายไทย จำนวน 1 งานอื่นๆ31 ม.ค. 2020
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านหน้าสวนอื่นๆ31 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อื่นๆ30 ม.ค. 2020
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐอื่นๆ30 ม.ค. 2020
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐอื่นๆ30 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกวดราคา29 ม.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกวดราคา29 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 91 รายการอื่นๆ29 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงบ้านต้นไม้และสะพานทางเดิน จำนวน 1 งานอื่นๆ27 ม.ค. 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อื่นๆ23 ม.ค. 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อื่นๆ23 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคา23 ม.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคา23 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งาน ประกวดราคา23 ม.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคา23 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน ๑ งานประกวดราคา23 ม.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน ๑ งานประกวดราคา23 ม.ค. 2020
ร่างประกาศซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอื่นๆ23 ม.ค. 2020
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอื่นๆ23 ม.ค. 2020