ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารซุ้มทางเข้าและภูมิทัศน์ (อาคารลานโค้ง) จำนวน 1 งานราคากลาง3 เม.ย. 2020
ประกาศ เรื่องจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารซุ้มทางเข้าและภูมิทัศน์ (อาคารลานโค้ง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวน อื่นๆ3 เม.ย. 2020
เอกสารงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารซุ้มทางเข้าและภูมิทัศน์ (อาคารลานโค้ง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนอื่นๆ3 เม.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ(ฐานเรียนรู้ต้นแบบพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร) จำนวน 1 รายอื่นๆ31 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ (ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้งและเรือนเพาะชำ) จำนวน 1 รายอื่นๆ31 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องยกเลิกการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่ พกฉ. จำนวน 1 งานอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ จำนวน 1 รายอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลโครงสร้างและประปา จำนวน 1 รายอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่ จำนวน 1 รายอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ราย อื่นๆ30 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 รายอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จำนวน 1 รายอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด จำนวน 1 รายอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จำนวน 1 รายอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 รายอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านนำชมนิทรรศการฐานเรียนรู้โครงการอุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธาน และเรือนไทย 4 ภาค จำนวน 1 รายอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 รายอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่องอื่นๆ30 มี.ค. 2020
ราคากลางจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินราคากลาง27 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องยกเลิกการประมูลจัดหาผู้เช่าพื้นที่ให้บริการจำหน่ายอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอื่นๆ26 มี.ค. 2020