ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำงานร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม Wisdom Café' จำนวน 1 รายอื่นๆ4 ธ.ค. 2020
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดทำชิ้นงาน และนิทรรศการ จำนวน 45 รายการอื่นๆ2 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดทำชิ้นงาน และนิทรรศการ จำนวน 45 รายการ อื่นๆ2 ธ.ค. 2020
หนังสือข้อตกลง เช่าเต็นท์ จำนวน 5 รายการอื่นๆ30 พ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 5 รายการอื่นๆ27 พ.ย. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่อง ประกวดราคา26 พ.ย. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่องประกวดราคา26 พ.ย. 2020
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์ติดป้ายคัทเอาท์และรถแห่กระจายเสียงอื่นๆ24 พ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ติดป้ายคัทเอาท์และรถแห่กระจายเสียงอื่นๆ24 พ.ย. 2020
ใบสั่งจ้าง ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมและแถลงข่าวอื่นๆ24 พ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งานมหกรรมและแถลงข่าวอื่นๆ24 พ.ย. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา24 พ.ย. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา24 พ.ย. 2020
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อื่นๆ24 พ.ย. 2020
ร่าง ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่องประกวดราคา18 พ.ย. 2020
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่องอื่นๆ18 พ.ย. 2020
ใบสั่งจ้างปรับปรุง ตกแต่ง ภายในร้านจำหน่ายเครื่องดื่มร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 อื่นๆ17 พ.ย. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด) จำนวน 1 ราย (สุวรรณ)อื่นๆ17 พ.ย. 2020
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา16 พ.ย. 2020
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา16 พ.ย. 2020