ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่องประกวดราคา26 พ.ย. 2020
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์ติดป้ายคัทเอาท์และรถแห่กระจายเสียงอื่นๆ24 พ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ติดป้ายคัทเอาท์และรถแห่กระจายเสียงอื่นๆ24 พ.ย. 2020
ใบสั่งจ้าง ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมและแถลงข่าวอื่นๆ24 พ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งานมหกรรมและแถลงข่าวอื่นๆ24 พ.ย. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา24 พ.ย. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา24 พ.ย. 2020
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อื่นๆ24 พ.ย. 2020
ร่าง ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่องประกวดราคา18 พ.ย. 2020
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่องอื่นๆ18 พ.ย. 2020
ใบสั่งจ้างปรับปรุง ตกแต่ง ภายในร้านจำหน่ายเครื่องดื่มร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 อื่นๆ17 พ.ย. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด) จำนวน 1 ราย (สุวรรณ)อื่นๆ17 พ.ย. 2020
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา16 พ.ย. 2020
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา16 พ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ตกแต่ง ภายในร้านจำหน่ายเครื่องดื่มร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1อื่นๆ13 พ.ย. 2020
ราคากลางจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบ อื่นๆ13 พ.ย. 2020
ราคากลางจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่อง อื่นๆ13 พ.ย. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 1 อาคารอื่นๆ10 พ.ย. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 1 อาคารอื่นๆ10 พ.ย. 2020
ร่าง เอกสารประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 1 อาคารอื่นๆ4 พ.ย. 2020