ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 3 รายการ อื่นๆ9 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลง เช่าเต็นท์ จำนวน 3 รายการอื่นๆ9 ต.ค. 2020
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ จำนวน 38 รายการอื่นๆ7 ต.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ จำนวน 38 รายการอื่นๆ7 ต.ค. 2020
ใบสั่งจ้างผลิตและเผยแพร่ข่างประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการหมุนเวียน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ ผ่านสื่อวิทยุ สทื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออนไลน์อื่นๆ6 ต.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่างประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการหมุนเวียน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ ผ่านสื่อวิทยุ สทื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออนไลน์อื่นๆ6 ต.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิลและรถแห่กระจายเสียง งานนิทรรศการหมุนเวียน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์อื่นๆ6 ต.ค. 2020
ใบสั่งจ้าง ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิลและรถแห่กระจายเสียง งานนิทรรศการหมุนเวียน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์อื่นๆ6 ต.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้อาคารสถานที่ พกฉ. จำนวน 1 งานประกวดราคา6 ต.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้อาคารสถานที่ พกฉ. จำนวน 1 งานประกวดราคา6 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม Wisdom Cafe จำนวน 1 ราย (รัตนโกสินทร์)อื่นๆ6 ต.ค. 2020
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อผ้าม่านกันแสง UV พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 รายการอื่นๆ5 ต.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานบริการด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหารร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (บุญมั่น)อื่นๆ2 ต.ค. 2020
ใบสั่งจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่ พกฉ จำนวน 1 งานอื่นๆ1 ต.ค. 2020
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลง จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายภาพยนตร์ 3 มิติอื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และงานธุรการ จำนวน 1 รายอื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และงานกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 1 ราย (ไพลิน)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และงานลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย (พีระพงษ์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และงานบริการข้อมูล จำนวน 1 ราย (พิชิตชัย)อื่นๆ1 ต.ค. 2020