ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปรับปรุงระบบน้ำรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 9 หลัง จำนวน 26 รายการอื่นๆMar 21, 2019
ใบจ้างสำรวจและขุดลอกคลองรอบอาคารทั้ง 9 หลัง และทำความสะอาดบ่อน้ำพุ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5อื่นๆMar 19, 2019
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคาMar 13, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและขุดลอกคลองรอบอาคารทั้ง 9 หลังอื่นๆMar 13, 2019
ใบสั่งซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการอื่นๆMar 12, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุดอื่นๆMar 8, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการอื่นๆMar 6, 2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562อื่นๆMar 5, 2019
ใบสั่งจ้างปรับปรุงและทาสีฝ้าเพดานเฉลียงหน้าอาคารและทางเดินอื่นๆFeb 28, 2019
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคาFeb 28, 2019
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคาFeb 28, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมุ้งและหลังคาพลาสติกของมุ้งปลูกผัก จำนวน 10 หลังอื่นๆFeb 28, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเปลี่ยนเสื้อท่อสูบน้ำ เข้า-ออก จำนวน 2 ตัวอื่นๆFeb 28, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 งานอื่นๆFeb 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและทาสีฝ้าเพดานเฉลียงอาคารและทางเดินอื่นๆFeb 26, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการนิทรรศการสัญจรในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562" จำนวน 3 รายการอื่นๆFeb 25, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 74 รายการอื่นๆFeb 21, 2019
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคาFeb 21, 2019
ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดินราคากลางFeb 21, 2019
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคาFeb 21, 2019