ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านเป็นผู้ช่วยจัดทำอาหารเพื่อจำหน่ายร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (รำพึง)อื่นๆJun 12, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารซุ้มทางเข้าและภูมิทัศน์ (อาคารลานโค้ง) จำนวน 1 งาน อื่นๆJun 11, 2020
สัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 จำนวน 1 อาคารอื่นๆJun 10, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆJun 5, 2020
หนังสือข้อตกลงการเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆJun 5, 2020
สัญญาจ้างโครงการจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)อื่นๆMay 29, 2020
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินอื่นๆMay 29, 2020
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดพื้นที่บริเวณมาดูอื่นๆMay 29, 2020
หนังสือข้อตกลงการจ้าง ปรับปรุงร้าน wisdom cafeอื่นๆMay 29, 2020
อื่นๆMay 29, 2020
อื่นๆMay 29, 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อื่นๆMay 27, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการอื่นๆMay 21, 2020
ใบสั่งซื้อคอมพิวเตอร์จอทัชสกรีน พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่องอื่นๆMay 21, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการอื่นๆMay 21, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้าน wisdom cafeอื่นๆMay 19, 2020
ใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร 14 รายการอื่นๆMay 18, 2020
อื่นๆMay 18, 2020
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (งบเงินทุน)อื่นๆMay 15, 2020
สัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 จำนวน 1 อาคาร อื่นๆMay 15, 2020