ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฯ (ปรับปรุง)ประกวดราคาJan 18, 2019
ร่าง ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฯ (ปรับปรุง)ประกวดราคาJan 18, 2019
เงื่อนไขพิเศษการจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฯวิธีพิเศษJan 18, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุปลูก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอื่นๆJan 17, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆJan 17, 2019
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานประกวดราคาJan 17, 2019
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานประกวดราคาJan 17, 2019
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯราคากลางJan 17, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาขอจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อันอื่นๆJan 10, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักอื่นๆJan 4, 2019
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคาJan 2, 2019
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคาJan 2, 2019
สัญญาจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์ 2 มิติอื่นๆDec 26, 2018
สัญญาจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์ 3 มิติอื่นๆDec 26, 2018
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอื่นๆDec 21, 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ (ครั้งที่ 2)อื่นๆDec 20, 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 3 มิติ (ครั้งที่ 2)อื่นๆDec 20, 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์อื่นๆDec 18, 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)อื่นๆDec 17, 2018
สัญญาจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟอื่นๆDec 14, 2018