ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฯ จำนวน 1 งานอื่นๆMay 13, 2019
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน ฯ ครั้งที่ 4ประกวดราคาMay 10, 2019
ประกวดราคาMay 10, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการอื่นๆMay 8, 2019
ใบสั่งจ้างจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระกรุณามหาธิคุณด้านการเกษตร จำนวน 1 งานอื่นๆApr 30, 2019
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 1อื่นๆApr 30, 2019
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 2อื่นๆApr 30, 2019
ราคากลาง โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4ราคากลางApr 29, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระกรุณามหาธิคุณด้านการเกษตรอื่นๆApr 29, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านกฎหมายอื่นๆApr 26, 2019
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดิน ครั้งที่ 2ประกวดราคาApr 24, 2019
ประกวดราคาApr 24, 2019
ใบสั่งซื้อธง ว.ป.ร. (บรมราชาภิเษก) ธงชาติ เสาธงไม้ และสมอบกอื่นๆApr 22, 2019
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดิน ครั้งที่ 2ราคากลางApr 18, 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อธง ว.ป.ร. (บรมราชาภิเษก) ธงชาติ เสาธงไม้ และสมอบกอื่นๆApr 11, 2019
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562อื่นๆApr 4, 2019
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฯประกวดราคาApr 3, 2019
สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุการเกษตร จำนวน 1 หลังอื่นๆApr 1, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนทำงานดูแลในส่วนพิพิธภัณฑ์ตามรอยพ่อ โรงเรือนเพาะชำการขยายพันธ์ุพืช แปลงปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน และแปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 16 ไร่อื่นๆApr 1, 2019
สัญญาซื้อขาย รถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คันอื่นๆMar 28, 2019