ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างถนนแอลอีดี ราคากลางJun 18, 2018
ราคากลางMay 23, 2018
อื่นๆMay 23, 2018
ราคากลางMay 16, 2018
ราคากลางMay 16, 2018
อื่นๆMay 15, 2018
ราคากลางApr 27, 2018
ราคากลางApr 27, 2018
ประกวดราคาApr 27, 2018
ราคากลางApr 27, 2018
ประกวดราคาApr 23, 2018
ประกวดราคาApr 23, 2018
ราคากลางApr 17, 2018
ราคากลางApr 9, 2018
อื่นๆMar 29, 2018
ราคากลางMar 29, 2018
ราคากลางMar 29, 2018
ราคากลางMar 29, 2018
ราคากลางMar 29, 2018
ราคากลางMar 28, 2018