ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
ใบสั่งจ้าง จ้างปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อมปูแผ่นพื้นทางเดิน จำนวน 1 งานอื่นๆSep 13, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลองและบริเวณโดยรอบคลอง จำนวน 1 งาน อื่นๆSep 12, 2019
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 25 รายการ อื่นๆSep 11, 2019
ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อมปูแผ่นพื้นทางเดิน จำนวน 1 งานอื่นๆSep 11, 2019
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดนิทรรศการเครื่องบินประกวดราคาSep 9, 2019
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดนิทรรศการเครื่องบินประกวดราคาSep 9, 2019
ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณบ้านหน้าสวน ประจำปีงบประมาณ 2563ราคากลางSep 6, 2019
ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านหน้าสวนราคากลางSep 6, 2019
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านหน้าสวนประกวดราคาSep 6, 2019
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านหน้าสวนประกวดราคาSep 6, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงแปลงผักบนหลังคา จำนวน 1 งานอื่นๆSep 4, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างคอกไก่ จำนวน 9 หลังอื่นๆSep 4, 2019
vอื่นๆSep 3, 2019
ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินอื่นๆSep 3, 2019
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อื่นๆAug 30, 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อสำนักงานพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างอื่นๆAug 29, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบจัดแสดงฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทน จำนวน 1 งานอื่นๆAug 29, 2019
ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อื่นๆAug 28, 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้าดิบ จำนวน 3500 ใบอื่นๆAug 22, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 218 เครื่องอื่นๆAug 22, 2019