ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

To
 • Project name
 • Announcement type
 • Announcement Date
 • End date
 • Number of viewers
 • Attach Documents
 • ประกาศ การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 21 ชิ้น โดยวิธีขายทอดตลาด
 • อื่นๆ
 • 30-Sep-2565
 • 30-Sep-2565
 • 7
 •   
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและอุปกรณ์สำรองข้อมูล(Backup/Recovery System) จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 28-Sep-2565
 • 28-Sep-2565
 • 1
 •   
 • เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและอุปกรณ์สำรองข้อมูล(Backup/Recovery System) จำนวน 1 งาน
 • ประกวดราคา
 • 28-Sep-2565
 • 28-Sep-2565
 • 1
 •   
 • ใบสั่งจ้างทำตะแกรงกันนกอาคารเรือนพัก 3 จำนวน 1 งาน
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 23-Sep-2565
 • 23-Sep-2565
 • 1
 •   
 • ใบสั่งซื้อแมชชีทผ้าใบตาข่ายและเคเบิ้ลไทร์ จำนวน 2 รายการ
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 23-Sep-2565
 • 23-Sep-2565
 • 0
 •   
 • ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับอาคารเรือนพักอาศัย จำนวน 1 งาน
 • ราคากลาง
 • 23-Sep-2565
 • 23-Sep-2565
 • 1
 •   
 • สัญญาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรือนพัก 1 และ 2 จำนวน 1 งาน
 • สัญญาจ้าง
 • 23-Sep-2565
 • 23-Sep-2565
 • 1
 •   
 • ใบสั่งจ้างทำตะแกรงกันนกอาคารเรือนพัก 3จำนวน 1 งาน
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 23-Sep-2565
 • 23-Sep-2565
 • 0
 •   
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายทำเนียบผู้อำนวยการ จำนวน 1 งาน
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 23-Sep-2565
 • 23-Sep-2565
 • 0
 •   
 • ใบสั่งจ้างทำป้ายทำเนียบผู้อำนวยการ จำนวน 1 งาน
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 23-Sep-2565
 • 23-Sep-2565
 • 0
 •