ข่าวรับสมัครงาน

job_management.news_information_for_the_recruitment

 • Job Name
 • Job Position
 • Job Stage
 • Publish Date
 • Number of viewers
 • Document for Download
 • เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านการต้อนรับ นำชม และจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 15-Mar-2565
 • 308
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านการต้อนรับ นำชม และจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 25-May-2565
 • 118
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ด้านการจัดทำอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านอาหารกินอยู่ดี จำนวน 1 อัตรา
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 02-Jun-2565
 • 43
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ด้านเป็นผู้ช่วยจัดทำอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านอาหารกินอยู่ดี จำนวน 1 อัตรา
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 02-Jun-2565
 • 52
 • ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ขยายเวลา)
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 22-Jul-2565
 • 82
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ด้านนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • จ้างเหมาบริการ
 • 20-Sep-2565
 • 105
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ด้านการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • จ้างเหมาบริการ
 • 20-Sep-2565
 • 59
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • จ้างเหมาบริการ
 • 01-Oct-2565
 • 33