แปลงนาสุริยะ

แปลงนาสุริยะ จุดเปลี่ยนชีวิตสู่เกษตรกรมืออาชีพ! พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดหลักสูตรการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์แปลงนาสุริยะ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน นี้ เพียงระยะเวลา 2 วัน 1 คืน อัดแน่นด้วยทฤษฎี เต็มที่กับการลงมือปฏิบัติโดย 2 ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญ ปรับ เปลี่ยน พลิกชีวิตด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

582