สุขใจในวิถีเกษตร

ความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ ข้าว ปลา อาหาร มีกินตลอดทั้งปี ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สุขใจในวิถีเกษตร" วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-529-2212-13,087-3597171,094-649-233

1,229