ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "ไอศกรีมจากผลผลิตเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ม.ค. ๖๐"

 

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "ไอศกรีมจากผลผลิตเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ม.ค. ๖๐"

543