พลังจากสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว

   พบกับกิจกรรมอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ ในหลักสูตร "จุลินทรีย์มหัศจรรย์ 8 เซียน" โดย ร.ต.อ.สามารถ นารถสูงเนิน มือเซียนเรื่องการนำเอาจุลินทรีย์ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เข้ากับการทำเกษตรในพื้นที่ต่างๆ มาค้นหาความลับของจุลินทรีย์และวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ กันได้ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

รายละเอียดหลักสูตร >>คลิก<<

สมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

หมายเหตุ

1.กรุณาส่งใบสมัครที่ Fax. 02-5292214 หรือ Email. Porpeang_club@hotmail.com

1,054