งานตลาดนัด สานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอพียง ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 “สานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง” บรรยากาศอบอุ่น ชื่นมื่นในช่วงเดือนแห่งความรักนี้พี่น้องประชาชนมากมายมาเรียนรู้ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มอบให้กับคนไทย ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเรียนรู้ภายในงาน

“…ที่นี่ให้ความรู้เยอะมาก พี่มาเรียนแล้วไปบอกต่อที่บ้านเขาก็ทำได้ ตอนนี้พี่ก็เก็บเกี่ยวความรู้อีกไม่นานก็จะออกจากงาน ก็จะเอาความรู้ที่มีเนี่ยแหละไปทำเกษตรที่บ้าน…” หนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมอบรมวิชาของแผ่นดิน เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาด้วยการเติมเต็มความรู้ด้านการเกษตร จากเกษตรกรต้นแบบผู้น้อมนำคำสอนพ่อมาประยุกต์ใช้กับตนเองจนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของใครหลายคน ส่งต่อความรัก มอบความปรารถนาดี ช้อปของฝาก ของกิน ของใช้ประจำถิ่น ที่นำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน พรรณไม้นานาสายพันธุ์ ผลิตผลแปรรูป ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ร่วมกิจกรรมพิเศษประดิษฐ์ดอกไม้สานรัก ที่หลายคนควงคู่กันมาต้องแวะเวียนประดิษฐ์ดอกไม้มอบเป็นสื่อกลางแทนใจ และช่วยกันเขียนป้ายบอกรักถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

เดือนหน้าพลาดไม่ได้!! พบกันในงาน“เพาะป่า เพาะชีวิต” ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. โดยภายในงานเป็นการจัดนิทรรศการเกษตรเพาะป่าร้อยป่า ร้อยชีวิต เรียนรู้พันธุกรรมสัตว์สร้างชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ 10 วิชา และชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริงกว่า 100 ร้านค้า ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

222