img

การเดินทาง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

img


เวลาทำการ

ส่วนบริการ : เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำนักงาน : เวลา 08.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)

วิธีการเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

img

รถยนต์ส่วนตัว

ขึ้นรถสาย 29 39 510 522 ลงท่ารถต่างจังหวัดตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ต่อรถโดยสารประจําทาง สาย 338 ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช เดินข้ามสะพาน ลอยไปฝั่งตรงข้าม พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

รถตู้โดยสาร

img

รถตู้โดยสาร

ขึ้นรถสาย 29 39 510 522 ลงท่ารถต่างจังหวัดตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ต่อรถโดยสารประจําทาง สาย 338 ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช เดินข้ามสะพาน ลอยไปฝั่งตรงข้าม พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

รถโดยสารประจำทาง

img

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ขึ้นรถสาย 29 39 510 522 ลงท่ารถต่างจังหวัดตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ต่อรถโดยสารประจําทาง สาย 338 ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช เดินข้ามสะพาน ลอยไปฝั่งตรงข้าม พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

img

สายภาคกลาง

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงหน้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช 

img

สายภาคใต้

ขึ้นรถตู้โดยสารจากสถานีขนส่งสายใต้ ลงท่ารถต่างจังหวัดตรงข้าม ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ต่อรถโดยสารประจําทาง สาย ๓๓๘ ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช เดินข้ามสะพานลอยไปฝั่งตรงข้ามก็จะถึง พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ