ปชช. แห่เที่ยวงาน“เพาะป่า เพาะชีวิต”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี จัดงานงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เพาะป่า เพาะชีวิต” ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. รวมพลังการทำเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้นิทรรศการเกษตรเพาะป่า อบรมวิชาของแผ่นดิน ชิม ชม ช้อป อาหารอร่อย สินค้าเกษตรอินทรีย์กว่า 100 ร้านค้า ภายในงานบรรยากาศคึกคักเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจากทุกสารทิศเข้าเที่ยวชม พร้อมเรียนรู้วิถีเกษตรผ่านการอนุรักษ์ป่า การถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตร อบรมวิชาของแผ่นดินในรูปแบบของห้องอบรม และลงมือปฏิบัติที่ลานมาเรียน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร “เมล็ดพันธุ์ เพื่อชีวิต” โดยอาจารย์ไพโรจน์ อรรคสีวร หรือ(อ.ไพรลั่น)การนำเมล็ดพันธุ์มาดูแลสุขภาพและบำบัดโรค หลักสูตร “ผักหวานป่าสร้างรายได้ สร้างครอบครัว” จากอาจารย์วิชิต ประทุมภา เรียนรู้ทุกขั้นตอนการขยายพันธุ์ การปลูก การดูแล สู่การแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน หลักสูตร “น้ำยาบ้วนปากไร้เคมี” เรียนรู้การนำสมุนไพรใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กินอาหารให้เป็นยา ใช้สมุนไพรมาดูแลสุขภาพ กับหลักสูตร “เมี่ยงคำปรับธาตุ” โดยอาจารย์ภาสกร จงกสิกรรม เรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้จริง อีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษ นั่นคือกิจกรรม “เพาะกล้า เพาะป่า” ร่วมสนุกง่ายๆเพียง แชะ แชร์ เช็คอิน เท่านั้นก็ได้พันธุ์ไม้ที่สนใจกลับบ้านได้เลย ล้วนแล้วแต่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ อาทิ ไม้ดง มะค่า ฝาง ปลาไหลเผือก พิลังกาสา มะฮอกกานี มะค่า ลังแข กว่า 1,000 ต้น เพื่อเผยแพร่พันธุ์ไม้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย ตามรอยหมอทองเอก หมอยาท่าโฉลง เรียนรู้การใช้สมุนไพรไทย มาช่วยดูแลสุขภาพ พูดคุย ปรับธาตุเจ้าเรือนไปกับหมอยาพื้นบ้าน ผู้มากด้วยประสบการณ์ อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่น ทั้ง 4[ภาค เลือกซื้อผักพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล ปลอดสารพิษสารพัดคุณค่าสารอาหารมากด้วยคุณภาพจากผู้ผลิตในราคาเป็นกันเอง จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ

กิจกรรมดีๆ แบบนี้จัดขึ้นทุกเดือน สำหรับงานเดือนหน้า พบกันในงานมหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 นิทรรศการสานต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ พลาดไม่ได้!! พบกับผลไม้ช่วงฤดูร้อนนานาชนิด สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี หรือทาง www.wisdomking.or.th Line ID:@wisdomkingfan ทาง Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

200