เชิญชวนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนพาน้องๆ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรม "อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย" 5-7 เม.ย. 2562 เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเรียนรู้ความหลากหลายของพรรณไม้ป่านานาชนิด ไม้ผลในฤดูร้อนสารพัดสายพันธุ์ เช่น มะม่วง มะพร้าว ทุเรียน เป็นต้น และพลาดไม่ได้ ช้อป ชิม ชิล กับสินค้าเกษตรปลอดภัยสดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติมากกว่า 500 รายการ (รับจำนวนจำกัดในแต่ละวัน)

พิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มาเข้าร่วมกิจกรรม รับทันที หนังสือองค์ความรู้จากพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ (ไม่มีจำหน่ายภายนอกนะคะ)

224