สืบทอดพระราชปณิธาน รักแม่

   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สืบทอดพระราชปณิธาน รักแม่" ร่วมรำลึกพระคุณแม่ ผู้หล่อเลี้ยง ดูแล และปกป้กรักษา วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.  ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี

229