สืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร

   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี

296