คิดถึง "มิลืมเลือน"

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง คิดถึง "มิลืนเลือน" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ร่วมสืบทอดพระราชปณิธานทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย ด้วยวิถีชีวิตแห่งตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรตามรอยพ่อ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี

384