หลักสูตรอบรม ต.ค. 60

เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทำเกษตรตามรอยพ่อ กับหลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดิน ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ งาน"คิดถึงมิลืมเลือน" วันที่ 7 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย ด้วยวิถีชีวิตแห่งตนเอง ทางด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ สร้างรายได้

456