บรรยากาศงาน ต.ค.60

   เพราะความดีของพ่อนั้น จะคงอยู่ในใจลูกไม่เสื่อมคลาย.. ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "คิดถึงมิลืมเลือน" พื้นที่ของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีตามรอยในหลวง รัชกาลที่9 และสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตร ให้ยังคงอยู่คู่คนไทยนานแสนนาน ผ่านการเรียนรู้ทักษะด้านการเกษตรหลากหลายแขนง การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะทางด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงหลากหลายวิชา เชื่อมโยงเทคโนโลยีสมัยใหม่และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ของกิน ของใช้ ปลอดภัยไกลสารเคมี จากสวนหลังบ้านของเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตน เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ เกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ย้อนวันวานพร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านช่วงเวลาต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ภายในห้องปณิธานของพ่อ

459