สุขภาพดีกับนาอินทรีย์ลงมือทำเอง

    ลองเปลี่ยนจากการซื้อข้าวสาร มาช่วยกันปลูกข้าวไว้ทานเองที่บ้านตามแนวทางปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ ไปกับกิจกรรม ท่องเที่ยวสุขสันต์​ที่​พิพิธภัณฑ์​เกษตร​ฯ​ ในหลักสูตร การทำนาอินทรีย์​วิถีพอเพียง เรียนรู้การอยู่อย่างพอเพียงไปพร้อมๆ กับการทำนาอินทรีย์​ยั่งยืน พึ่งตนเอง ตามรอยพ่อหลวง รัชกาล​ที่ 9 สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพออยู่ พอกิน ผ่านการลงมือทำจริงด้วยตนเองได้ ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 (หลักสูตร 1 วัน)

530