ปั้นก้อนดิน ให้เป็นที่อาศัย

    เปลี่ยนก้อนดินธรรมดา ให้เป็นบ้านแห่งความพอเพียง กับกิจกรรม​ท่องเที่ยว​สุขสันต์​ ที่​พิพิธภัณฑ์​เกษตร​ฯ หลักสูตร​ การทำบ้านดิน เพื่อการพึ่งตนเองด้านที่อยู่อาศัย ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 (หลักสูตร 1 วัน)

633