เวย์ ไทเทเนี่ยม พาครอบครัวลุยทำนา

   วันเสาร์ ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 คุณเวย์ ไทเทเนี่ยม หรือปริญญา อินทชัย พาครอบครัวทั้งคุณนานา ไรบีนา ตันวิมล พร้อมด้วยน้องบลู๊คลิน และน้องบีน่า เข้าร่วมกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ”ในหลักสูตรการทำนาอินทรีย์วิถีพอเพียง ผ่านกระบวนการเรียนรู้การทำนา และได้ปฏิบัติจริง ทั้งรูปแบบนาโยนกล้า และนาดำ เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กๆเห็นถึงความสำคัญ และความยากลำบากของชาวนา ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย

639